Vind ons op Facebook! Vind ons op Twitter! Vind ons op YouTube!
Anbi

Algemene gegevens

Naam: Stichting Wij Staan Op!
Rechtspersoon: Stichting
Adres: Klikspaanweg 105, 2324 LV Leiden
Telefoon: 06 20903308
E-mail: info@wijstaanop.nl
RSIN: 8573.32.387
IBAN: NL04 RABO 3162 4970 94
KvK: 68174470

Bestuur

Voorzitter            : Margriet van Kampenhout
Secretaris           : Marcel Kolder
Penningmeester: Donald Pagrach
Lid                        : Liesbeth Rector

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vacatievergoedingen. Voor vergoeding van reiskosten en andere onkosten gelden dezelfde regels als voor de kerngroepleden.

Doelstelling

De Stichting Wij Staan Op! (WSO!) is een organisatie van jong volwassenen met een lichamelijke beperking die streeft naar een maatschappij waar alle mensen, met en zonder een handicap, volwaardig aan deelnemen. Doel is de kloof tussen gehandicapten en niet-gehandicapten in Nederland te overbruggen evenals de kloof tussen de politiek en de samenleving op dit gebied.

Beleid

 • WSO! streeft ernaar om samen met andere organisaties een overkoepelend netwerk te vormen als aanspreekpunt voor een inclusieve samenleving en schakelpunt tussen en de brug naar de samenleving en de politiek
 • WSO! streeft ernaar om een gevestigd bedrijf te zijn en bestaat dan uit een professionele organisatie met een professioneel team dat haar eigen omzet en voldoende winst om de continuïteit te kunnen waarborgen waarmee o.a. marktconforme salarissen worden betaald
 • WSO! wordt elk jaar meetbaar meer landelijk en standaard betrokken bij elk proces en bij elke actie waarbij zij een belang heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een inkoopproces van de NS in het kader van toegankelijke treinen of  het maken/wijzigen van landelijk/regionaal wet- en regelgeving
 • WSO! is een merk en wordt elk jaar meetbaar meer zo gezien en ingeschakeld

Belangrijke stukken

De Stichting doet dit door de volgende activiteiten:
 • alle huidige beperkingen in de Nederlandse samenleving helder, duidelijk en zichtbaar met alle mogelijke legale middelen aan de kaak te stellen
 • betrokken te worden bij elk proces en elke actie waarbij zij een belang hebben
 • aanspreekpunt te zijn voor iedereen op dit gebied
 • op te treden als spreker op congressen, seminars en workshops
 • workshops te geven over de inrichting van Nederland op dit gebied
 • het verkiezingsprogramma van politieke partijen te beïnvloeden
 • landelijk sponsors te werven
 • marketing communicatie professioneel en breed aan te pakken
 • de website te upgraden en up to date te houden
 • het opzetten van een organisatie van 10 tot 35 ambassadeurs
 • het opzetten van een donateursorganisatie/vrienden van WSO!
 • het in beweging zetten van het huidige comité van aanbeveling bestaande uit mensen die hun sporen in de samenleving verdiend hebben tot een actief gremium
 • het opzetten van een lobby-organisatie
 • Alle hiervoor genoemde activiteiten worden op een continue basis uitgevoerd, vaak afhankelijk van het moment zelf, op expliciete uitnodiging van specifieke organisaties en  van de politieke besluitvorming.

Financiën

 

De financiën zijn ook als pdf beschikbaar

Heeft u vragen over de mogelijkheden rondom schenkingen en nalatenschappen, neemt u dan contact op met info@wijstaanop.nl