Vind ons op Facebook! Vind ons op Twitter! Vind ons op YouTube!
Bijlage

TEKEN HIER ONS MANIFEST

 

De toelichting
De stellingen

Waarden

In deze bijlage zijn andere waarden te vinden die van de titel van het manifest zijn afgeleid of een andere rol spelen.
 

Vertrouwen
Wij willen vertrouwd worden: wij weten wat wij nodig hebben, dat kan iemand anders niet voor ons beslissen. Andersom moeten wij ook anderen kunnen vertrouwen. Wij moeten erop kunnen rekenen dat een zorgprofessional over de juiste expertise beschikt.

Verantwoordelijkheid
Wij willen zelf ons leven vormgeven. Daarin maken wij onze eigen keuzes en kunnen wij zelf kiezen wat bij ons individueel past. Regelgeving staat ons daarbij niet in de weg: regels en beleid zijn ondersteunend en waar nodig flexibel om bij individuele situaties te kunnen passen.

Toegankelijkheid
Wij willen de samenleving toegankelijk maken voor iedereen, zodat iedereen zijn talenten kan gebruiken en ontwikkelen. 

Authenticiteit
Wij willen ruimte hebben om te zijn wie we zijn en geven die ruimte ook aan anderen. Wij willen niet in onze eigenwaarde geschaad worden door niet zelf over ons leven te kunnen beslissen. Het is onze verantwoordelijkheid om duidelijk te maken wat wij wel en niet kunnen of willen. Wij verwachten van anderen dat zij dit van ons aannemen en er rekening mee houden. Wij kunnen zelf aangeven welke hulp en vragen wij wel en niet waarderen. Wij verwachten van anderen dat zij onze keuze daarin respecteren.

Inclusie
Nederland is één samenleving, waar iedereen in mee kan doen. Wij hebben het recht om gelijkwaardig te participeren. Wij zijn geen aparte groep, maar gelijkwaardige burgers.
 
Respect
Wij willen met respect behandeld worden. Dat wij een beperking hebben mag ons niet schaden in onze waardigheid. Wij willen als volwaardig gezien worden, zonder te beoordeeld te worden op een handicap.

Rechtszekerheid
Overheid en overheidsinstanties moeten duidelijk zijn over hun regelgeving en beleid. Net als ieder ander hebben wij het recht te weten wat er van ons verwacht wordt en wat wij van de overheid kunnen verwachten. Wij moeten kunnen rekenen op eenduidig beleid van overheid, instanties en lagere overheden. 

TEKEN HIER ONS MANIFEST