Vind ons op Facebook! Vind ons op Twitter! Vind ons op YouTube!
Wij staan op!


Wij Staan Op! is een beweging van 10 jongvolwassenen met een beperking.


Enkele leden van Wij Staan Op! bij het overleg met de commissie van VWS
De foto is gemaakt door Marcel Kolder.Als groep jong volwassen ervaringsdeskundigen op het gebied van leven met een handicap zijn wij op 16 mei 2015 een publiekscampagne gestart voor het verbeteren van de positie van mensen met een beperking. Onder de naam Wij staan op! riepen wij de regering op meer haast te maken met de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. De groep heeft onder andere een manifest uitgebracht waarin het VN-verdrag in concrete eisen is omgezet. Sinds 27 februari 2017 is Wij Staan Op! een stichting.

Op de website www.wijstaanop.nl vragen wij aan alle Nederlanders om hun steun te betuigen aan het manifest.

Het VN-verdrag is op 21 januari 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. Nadat het VN-verdrag ook door de Eerste Kamer is gekomen, is het op 14 juli 2016 in werking getreden. Dit heeft de basis gelegd voor een inclusieve samenleving en vanaf dit punt begint ons werk als stichting. Wij Staan Op! doet dat op de volgende manier: door op een constructieve manier met alle betrokken partijen (politiek en de samenleving) de dialoog aan te gaan. Zo vergroten we de bewustwording over de positie van mensen met een handicap.


Nu het VN-verdrag geratificeerd is zet Wij Staan Op! zich in om een mentaliteitsverandering in Nederland te bewerkstelligen. De stichting wil dat er mèt mensen met een beperking in plaats van óver hen wordt gepraat en dat zij niet worden gezien als een aparte groep voor wie van alles in aparte wetten en regelingen moet worden geregeld. Inclusiever denken en doen zien wij als een van de manieren om dat te bereiken.
Op deze manier zorgen wij ervoor dat de uitvoering van het VN-verdrag wordt gedaan met de kennis van ervaringsdeskundigen.

De naam ‘Wij Staan Op!’ heeft meer dan een symbolische betekenis: de meesten van de mensen in deze groep hebben de grootste moeite om op te staan en/of te lopen. En toch doen we het. Omdat we na jaren van bedoelde of onbedoelde tegenwerking wakker geworden zijn, en nu zelf het heft in handen nemen. We zijn opgestaan in alle opzichten, wakker geschud door de decentralisaties en excuses, die het ons onmogelijk maken vrij te gaan en staan waar we willen.

Omdat ook wijzelf niet óver anderen willen praten hebben wij bij het schrijven van dit manifest onze eigen ervaringen als voorbeeld gebruikt. En omdat onze ervaringen geen compleet beeld vormen, gaan en blijven we ook graag mèt anderen in gesprek. En zoeken we samen met anderen voortdurend naar oplossingen die werken.

Heeft u vragen over Wij Staan Op! kijk dan onder veel gestelde vragen.