Vind ons op Facebook! Vind ons op Twitter! Vind ons op YouTube!
wie?

Naam Erik Haalboom
Geboortejaar 1991
Rol Financieel beheer
Contact erik@wijstaanop.nl

staat voor

- Gelijkheid creëren d.m.v. de juiste beeldvorming
- De toegankelijkheid van gebouwen
- Openbaar vervoer zonder hindernissen 
- De zorgvraag mag geen belemmering zijn bij het verhuizen

Erik